Skulptura kralj Decebal

Skulptura kralj Decebal /udaljenost od Vile Dunavski Raj 59 km/ je 40 m visoka i 25 m široka skulptura – lice dačkog kralja Decebala isklesano u steni. Reč je o poslednjem vladaru Dakije, koji je opkoljen od Trajanovih trupa u svojoj prestonici Sarmizegetusi 106. godine izvršio samoubistvo. To je ujedno bio i kraj velikog Trajanovog pohoda Rimljana na Dakiju koji je dugo pripreman izgradnjom kompletne infrastrukture na srpskoj, desnoj obali Dunava (put, most, utvrđenja).

Skulptura je završena 2004. godine, nakon 10 godina rada 12 klesara-alpinista. Oblikovanje stene vršeno je dinamitom i pneumatskim čekićima, a ukupna cena radova dostigla je milion dolara. Decebalova skulptura je najveća klesana skulptura u Evropi. Decebalovo oko dugo je 4,3 metra, a nos je dugačak sedam i širok četiri metra. Izradu skulpture inicirao je i finansirao rumunski tajkun i istoričar-amater Josif Konstantin Dragan. Zato je u njenom podnožju uklesan natpis na latinskom jeziku „Decebal rex – Dragan fecit“ („Kralj Decebal – napravio Dragan“).

Izvor: Wikipedia

Više informacija:  https://en.wikipedia.org/wiki/Rock_sculpture_of_Decebalus