Manastir Tuman

Manastir Tuman /udaljenost od Vile 19 km/ nalazi se u Golubačkoj dolini na samoj obali istoimenog potoka. O imenu manastira postoji nekoliko predanja vezanih za Miloša Obilića, proslavljenog kosovskog junaka, koji je imao dvorac u obližnjem selu Dvorište. Prilikom odlaska u lov, Miloš je nehotice ranio isposnika Zosima Sinajita, koji je prebivao u obližnjoj pećini. Kada je isposnika poneo vidaru na lečenje, starac, osetivši svoj kraj, reče mu ”TU MANI i ostavi me da tu umrem”. Na mestu gde je starac izdahnuo, Miloš ga je sahranio i nad grobom podigao crkvu, koja je danas manastir. Dok je manastir podizao, Milošu je stigao poziv od kneza Lazara da dođe u boj. TU MANI, pa dođi na Kosovo. Od dvostrukog TU MANI, manastir je dobio ime Tuman.

Ne zna se tačno vreme izgradnje manastira. Prvi put se pojavljuje u popisu 1572/3. godine. Popis iz vremena sultana Murata III određuje lokaciju manastira kod sela Dvorište. U drugoj polovini 16. veka u manastiru je nastalo jedno književno delo – Tumanski apokrifni zbornik. U vreme Kočine krajine, manastir je paljen od strane Turaka. Od 1966. godine Tuman je ženski opstežiteljski manastir. U blizini se danas nalaze i veliki konak, mali konak, isposnica iznad koje se nalazi kapela prepodobnog Zosima Sinajita.

U neposrednoj okolini manastira Tuman, na 250 m nadmorske visine, nalazi se spomenik prirode Bigrena akumulacija, koja je svrstana u III kategoriju zaštite države. Na malom prostoru, u dužini od oko 200 m, javlja se veći broj morfoloških objekata kao što su: slap visine 14 m, više manjih slapova, preliva i bigranih kada. Posebnost ovog spomenika prirode čine Zosimova isposnica u samom bigru, česma gde se prinose darovi umrlim dušama, stara bukovo-hrastova šuma.

Izvori: Wikipedia

Više informacija: http://manastirtumane.org