Stena Baba Kaj

Stena Baba Kaj /udaljenost od Vile 12 km/. Detaljan opis položaja đerdapske hridi dat je u putničkim zabeleškama iz 1893. godine:  ''Baba kaj je usamljena i u vrhu zašiljena stena, koja se iznad vode izdiže nad površinom 18 metara visoko. Ona tu stoji kao predstraža dunavske klisure, kao preteča onih mnogih stena ispod i iznad površine, koje otežavaju prolaz klisurom, stoji kao opomena na opasnosti koje odatle počinju.

Isti tekst čuva i legendu kako je jednom neki Mađar odbegao s najlepšom ženom iz harema turskog age, koji je zapovedao Golupcem. Turčin pojuri za njima i stigne ih na samoj obali Dunava. Uvređeni suprug skide glavu otmičaru i obesi je nevernoj ženi oko vrata, pa je baci na ovu stenu i prikova za nju, da je kljuju vrane i gavrani, da joj orlovi živo meso rastrzaju. „Babo kaj se!“, povikao je on kad se od stene odmakao, i od tog se doba ta stena i naziva Baba Kaj. Prema drugim tumačenjma, ime dolazi od turskog: baba – otac i kai – kamen, "očev kamen" - itekako pogodno ime za gorostasnu stenu koja dominira ulazom u regiju Gvozdenih vrata.

Izvori: Wikipedia, togolubac.org,