Trajanova tabla

Trajanova tabla (lat. Tabula Traiana), udaljena od Vile Dunavski Raj 60 kilometara, je latinski natpis posvećen rimskom caru Trajanu, urezan na isklesanoj steni koja se nalazi iznad đerdapske klisure. Ova tabla je deo ansambla rimskih spomenika na takozvanom rimskom putu kojem pripadaju i ostaci mosta kojeg je Trajan sagradio preko Dunava. Ovi spomenici potiču iz vremena Trajanove ekspedicije protiv Dačana severno od Dunava. Za ovaj poduhvat sagradio je vojni put od Beograda, koji ide ivicama planina na desnoj obali Đerdapa sve do ravnijeg dela, gde je inžinjer Apolodor iz Damaska sagradio most preko Dunava. Ti poduhvati su ovekovečeni na scenama prikazanim na donjem delu Trajanovog stuba u Rimu. Most je bio drvena konstrukcija na zidanim stubovima, što je bila tipična tehnologija tog vremena. Trajan je takođe regulisao deo toka Dunava koji je zbog brzaka do tada smatran nemogućim za plovidbu. Izgradnjom hidroelektrane Đerdap (1963—1972) potopljen je rimski put. Odlučeno je da se Trajanova tabla iseče i postavi 21,5 metara više, tako da bude vidljiva sa reke.

Spomenik se sastoji iz velike vertikalne table isklesane u kamenu. Ukrašena je sa dva delfina, šestolatičnim ružama i orlom raširenih krila. Tabla je zaštićena kamenom nadstrešnicom koja nosi natpis isklesan u novije doba: TABULA TRAIANA.

Natpis ima 6 redova:

Prevod

 

IMPERATOR CEZAR, SIN BOŽANSKOG NERVE,

NERVA TRAJAN AVGUST, POBEDNIK NAD GERMANIMA

VELIKI PONTIF, IV PUT POSTAVLJEN ZA TRIBUNA,

OTAC DOMOVINE, KONZUL PO III PUT,

PLANINE JE ISKLESAO I POSTAVIO GREDE

OD KOJIH JE NAPRAVLJEN OVAJ PUT.

Latinski tekst

IMP CAESAR DIVI NERVAE F

NERVA TRAIANVS AUG GERM

PONTIF MAXIMVS TRIB POT IIII

PATER PATRIAE COS III

MONTIBVS EXCISI. ANCO..BVS

SVBLATIS VIA. .E.

Trajanov most

Trajanov most je bio monumentalna gradjevina na reci Dunav u delu gde protiče kroz Djerdapsku klisuru i spajao je Gornju Meziju i Dakiju (današnju Srbiju i Rumuniju) za vreme Rimskog carstva. Most je izgradjen po naredbi rimskog cara Marka Ulpije Nerva Trajana. Most je svečano otvoren 105.godine na Dunavu, tokom Drugog pohoda rimskog cara Trajana na Dačane. Dužina mosta je bila 1.097,5  metara i oko 1.000 godina je važio za najduži most ikada sagradjen na svetu. Nalazio se u blizini današnjeg sela Kostol kod Kladova sa srpske strane i Turn Severina sa rumunske strane. Most je projektovao najveći arhitekta tog doba Apolodor iz Damaska. Arheološki ostaci Trajanovog mosta i rimskog naselja Pontes se nalaze nekih 5 kilometara od Kaldova, istočno od sela Kostol.Most spada u red najznačajnijih dela rimskog gradjevinarstva.

Hologram Trajanovog mosta

Projektom ministarstva kulture Srbije, predvidjeno je da se na mestu nekadašnjeg monumentalnog zdanja naprave laseri koji će svojim snopovima iscrtavati nekadašnji izgled mosta. Laser bi svetleo noću, a kad bi ga dotakao neki brod iluzija bi nestala.

.

Izvor: Wikipedia

Više informacija:      Srb:  https://goo.gl/stbYKi