Tvrđava Golubac

Golubačka tvrđava /udaljenost od Vile 11 km/ se nalazi se na teritoriji Nacionalnog parka Đerdap, na desnoj obali Dunava, 4 km nizvodno od današnjeg naselja Golubac. Od 1948. godine je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture, a kategorizacijom nepokretnih kulturnih dobara od 1979. godine proglašena je spomenikom kulture od izuzetnog značaja.

Tvrđava je smeštena na visokim liticama, na mestu na kom se reka sužava, na samom ulazu u Đerdapsku klisuru. Građena je lepezasto i sastoji se od tri dela: prednjeg, zadnjeg i gornjeg grada (sa citadelom). Čini je ukupno 10 kula i dve velike kolske kapije. Ispred tvrđave je bilo civilno naselje, o čemu danas svedoče samo neki delimično istraženi objekti.

Golubac je imao burnu istoriju. Tokom srednjeg veka, vodile su se mnoge bitke oko njega, naročito između Osmanskog carstva i Kraljevine Mađarske. Od 1867. godine, predat je srpskom knezu Mihailu Obrenoviću. U savremeno doba Golubac je popularna turistička atrakcija na Dunavu. Tokom 2012. godine je započet projekat revitalizacije tvrđave u okviru kojeg je izgrađena obilaznica i tunel, Vizitorski centar, kompleks oko tvrdjave za svrhe posetilaca. Kompletna revitalizacija tvrdjave očekuje se do kraja 2017 god. U Martu 2017 pušten je u rad kompleks za posetioce sa sadržajima: Arheološki Park,  Tursko kupatilo – Hamam XV vek, Rimska kuća III vek nove ere, Vizitorski Centar, Info desk, suvenirnica, Kafeterija, Parking.

*** Napomena: Parking se naplaćuje.

Informacije:

Radno vreme

April 10:00-17:00

Maj – Avgust 09:00-19:00

Septembar 10:00 – 18:00

***Ponedeljak neradan dan

Izvori: Wikipedia, tvrdjavagolubackigrad.rs

Više informacija: www.tvrdjavagolubackigrad.rs