Viminacijum

Viminacijum (lat. Viminacium) je arheoloüko nalazište u blizini Starog Kostolc, 12 km od Požarevca. Rimski vojni logor i grad nastao je u I i trajao do početka VII veka. Bio je jedan od najznačajnijih legijskih logora na Dunavu, a izvesno vreme i glavni grad rimske provincije Gornje Mezije (Moesie Superior), koja je obuhvatala najveći deo Srbije, severnu Makedoniju i deo severozapadne Bugarske.

U sklopu lokaliteta su sedam objekata otvorenih za posetioce:

  • Arheološki Park
  • Severna Glavna kapija legijskog logora (Porta praetoria)
  • Rimske terme
  • Mauzolej u kojem je najverovatnije sahranjen rimski imperator Hostilijan
  • Mamut park
  • Domvs Scientiarvm
  • Zanatski centar sa pećima za proizvodnju keramike i opeke
  • Paleohrišćanska memorija (zbog specifične lokacije unutar Termoelektrane Drmno dostupna za posete samo u izuzetnim uslovima i uz ranije najave obezbeđenju TEKO Kostolac B)

Radno vreme

April 09:00-18:00; Maj - Septembar 09:00-19:00, Oktobar 09:00-17:00

Arheološki park otvoren je svakog dana osim 1.Januara

Izvori: Wikipedia, Viminacijum.org.rs

Više informacija:  http://viminacium.org.rs/